Alles over de eco-regeling en de simulatietool

Op de pagina Eco-activiteiten kun je de meest recente informatie vinden over de 22 eco-activiteiten die bijdragen aan de vijf doelen waar je aan moet voldoen om mee te kunnen doen aan de eco-regeling uit het GLB 2023.

Sinds vandaag staat de bijgewerkte simulatietool klaar.
Met het invullen van deze simulatietool kun je alvast uitvinden welke eco-activiteiten passen bij de bedrijfsvoering en wat dit je aan punten gaat opleveren.
Op deze manier krijg je ook inzicht in welke eco-premie haalbaar is.

Wat te doen met dode vogels op het erf of in het land?

Met regelmaat wordt de vraag gesteld wat te doen met dode vogels t.g.v. vogelgriep.
Het belangrijkste advies is om de gevonden zieke of dode vogels in ieder geval niet aan te raken. Meer informatie over wat precies te doen in welke situatie kunt u vinden op de site van de Veiligheidsregio Fryslân: https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/wat-kun-jij-doen/vogelgriep-in-frysl%C3%A2n/

“Meer natuur op erf en tuin” een lezing georganiseerd door vogelwacht Balk e.o.

Vogelwacht Balk en Omstreken organiseert voor leden en belangstellenden op dinsdag 22 november 2022 om 20.00 uur in Zalencentrum De Treemter in Balk de lezing Meer natuur op erf en tuin.

Daarvoor is uitgenodigd de heer Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland.
Dhr. Tuinstra zal vertellen over de waarde van het (boeren)erf in het landschap, als leefgebied van allerlei dieren.

Er wordt ingegaan op de verschillende ‘elementen’ ofwel onderdelen die op een (boeren)erf of (grote)tuin aanwezig kunnen zijn of ontwikkeld kunnen worden ter bevordering van het leefgebied van bijvoorbeeld insecten, vogels en kleine zoogdieren. En natuurlijk als aangename plek voor de bewoners!
Een erf en tuin met een gevarieerde flora staat garant voor een gevarieerde fauna!

Voor leden is de lezing gratis en voor belangstellenden € 5,00. Over te maken op bankrekeningnummer NL94RABO0360969119 t.n.v. Vogelwacht Balk en Omstreken o.v.v. lezing.

Nadere informatie vogelwachtbalk@hotmail.com of via 0622651817