Archief

bosk_greide_gras

Het archief


Contrast standpunt provincie Fryslân weidevogel beleid Portugal vs bouw luxe villa’s Balk

Augustus 2020

Volgens de Partij voor de dieren (PvdD) is het toestaan van bouwplannen voor 43 luxe recreatie villa’s in Balk, grenzend aan het weidevogelmozaïek “De Warren”, in strijd met de acties die de provincie onderneemt voor het behoud van de weidevogel en met name de grutto populatie; zij roept de regering van Portugal op de grutto te beschermen door geen vliegveld te bouwen in de delta van de Taag maar heeft geen oog voor bouwplannen die lokaal in Fryslân de grutto zullen gaan verstoren.

https://www.omropfryslan.nl/nijs/984241-pvdd-stelt-fragen-oer-bouplannen-yn-fugelgebiet-balk

Bouwplannen weidevogelgebied

Er zijn plannen om 43 nieuwe luxe recreatiewoningen te realiseren in Balk aan de oever van het Slotermeer aan het Tsjamkedykje op de huidige locatie van de camping. Deze locatie ligt echter strak tegen ons weidevogelmozaïek De Warren aan. Een mozaïek waarbinnen met succes weidevogelbeheer wordt uitgevoerd. Beheer dat niet samengaat met grootse bouwplannen en daardoor verstoring op zeer korte afstand van elkaar. De afgelopen tijd zijn er meerdere inspanningen gepleegd om dit onder de aandacht van o.a. de provincie en de gemeente De Fryske Marren te brengen. Hiervoor is een zienswijze ingediend, is ingesproken tijdens een petear met gemeenteraadsleden en zijn er verschillende gesprekken gevoerd. Deze inspanningen worden door een aantal verschillende partijen ondersteund waaronder de Vogelwacht Balk e.o. , betrokken boeren, recreatiepark Marswal, VvE Markant en Bosk & Greide. Onlangs heeft er een artikel over de voorgenomen bouwplannen van Kontour in de Balkster Courant gestaan. Gister, vrijdag 31 juli ’20, heeft Omrop Fryslân hier een nieuwsitem aan gewijd. Via onderstaande link kunt u het item van Omrop Fryslân bekijken.

https://www.omropfryslan.nl/nijs/980304-fugelwacht-balk-tsjin-bou-fillapark-yn-suksesfol-greidefugelgebiet

Plas-dras pomp voor de weidevogels 

Mei 2019

Bosk en Greide voelt zich nauw betrokken bij de problematiek rondom de weidevogels.
Door de langdurige droogte is het voor weidevogels zeer moeilijk om aan voedsel te komen, en maken jonge weidevogels weinig kans om te overleven.

Bosk en Greide heeft daarom een plasdras waterpomp op zonne energie aangeschaft.
De plas-dras pomp is begin mei in bruikleen genomen in Mozaïek De Warren, het weidevogelgebied tussen Balk en Woudsend, waar 9 boeren actief bezig zijn met natuurlijk weidevogelbeheer.
De boeren kunnen met m.b.v. de plasdras pomp de greppels vol water laten lopen. Op deze manier komt er meer voedsel beschikbaar voor de (jonge)weidevogels.