Archief

bosk_greide_gras

Het archief


Webinar GLB 2023: de eco-regeling en het ANLb

Wat kun je met de eco-regeling en wat is de relatie tot het ANLb?Donderdag 24 november a.s. van 13:00 – 14:30 uur kun je hierover een webinar bijwonen.Dit webinar wordt georganiseerd door RVO. Lukt het niet dit webinar bij te wonen kun je later nog via een link terugkijken.

https://www.rvo.nl/evenementen/webinar-glb-2023-de-eco-regeling-en-het-anlb


Zienswijze ontwerp omgevingsverordening Fryslân 2022

Vanuit de gezamenlijke collectieven is er een zienswijze ingediend tegen de ontwerp Omgevingsverordening Fryslân 2022.
Ook door het ganzencollectief Fryslân is een zienswijze in gediend.


“Meer natuur op erf en tuin” een lezing georganiseerd door
Vogelwacht Balk e.o.

Vogelwacht Balk en Omstreken organiseert voor leden en belangstellenden op dinsdag 22 november 2022 om 20.00 uur in
Zalencentrum De Treemter in Balk de lezing Meer natuur op erf en tuin.

Daarvoor is uitgenodigd de heer Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland.
Dhr. Tuinstra zal vertellen over de waarde van het (boeren)erf in het landschap, als leefgebied van allerlei dieren. Er wordt ingegaan op de verschillende ‘elementen’ ofwel onderdelen die op een (boeren)erf of (grote)tuin aanwezig kunnen zijn of ontwikkeld kunnen worden ter bevordering van het leefgebied van bijvoorbeeld insecten, vogels en kleine zoogdieren. En natuurlijk als aangename plek voor de bewoners!
Een erf en tuin met een gevarieerde flora staat garant voor een gevarieerde fauna!
Voor leden is de lezing gratis en voor belangstellenden € 5,00. Over te maken op bankrekeningnummer NL94RABO0360969119 t.n.v. Vogelwacht Balk en Omstreken o.v.v. lezing.
Nadere informatie vogelwachtbalk@hotmail.com of via 0622651817


Himmelaktie

15 oktober 2021

Bosk en Greide heeft in samenwerking met het Zuyderzee lyceum, Zandwinning Nee en de verschillende natuurorganisaties een schoonmaak actie georganiseerd om de IJsselmeerkust schoon te maken van Lemmer tot aan Makkum.
In groepjes is een stuk van de kustlijn gecontroleerd en schoon gemaakt.
Vooral op de niet officiële zwemplekken lag rommel. In de ochtend hebben de leerlingen van het Zuyderzee lyceum het stuk van Lemmer tot aan de Hege Gerzen schoon gemaakt en ’s middags hebben vrijwilligers het traject van Oudemirdum naar Makkum gedaan. Tussen de middag was er een programma voor jong en oud met heerlijke frieten op de Hege Gerzen!Contrast standpunt provincie Fryslân weidevogel beleid Portugal vs bouw luxe villa’s Balk

Augustus 2020

Volgens de Partij voor de dieren (PvdD) is het toestaan van bouwplannen voor 43 luxe recreatie villa’s in Balk, grenzend aan het weidevogelmozaïek “De Warren”, in strijd met de acties die de provincie onderneemt voor het behoud van de weidevogel en met name de grutto populatie; zij roept de regering van Portugal op de grutto te beschermen door geen vliegveld te bouwen in de delta van de Taag maar heeft geen oog voor bouwplannen die lokaal in Fryslân de grutto zullen gaan verstoren.

https://www.omropfryslan.nl/nijs/984241-pvdd-stelt-fragen-oer-bouplannen-yn-fugelgebiet-balk


Bouwplannen weidevogelgebied

Er zijn plannen om 43 nieuwe luxe recreatiewoningen te realiseren in Balk aan de oever van het Slotermeer aan het Tsjamkedykje op de huidige locatie van de camping. Deze locatie ligt echter strak tegen ons weidevogelmozaïek De Warren aan. Een mozaïek waarbinnen met succes weidevogelbeheer wordt uitgevoerd. Beheer dat niet samengaat met grootse bouwplannen en daardoor verstoring op zeer korte afstand van elkaar. De afgelopen tijd zijn er meerdere inspanningen gepleegd om dit onder de aandacht van o.a. de provincie en de gemeente De Fryske Marren te brengen. Hiervoor is een zienswijze ingediend, is ingesproken tijdens een petear met gemeenteraadsleden en zijn er verschillende gesprekken gevoerd. Deze inspanningen worden door een aantal verschillende partijen ondersteund waaronder de Vogelwacht Balk e.o. , betrokken boeren, recreatiepark Marswal, VvE Markant en Bosk & Greide. Onlangs heeft er een artikel over de voorgenomen bouwplannen van Kontour in de Balkster Courant gestaan. Gister, vrijdag 31 juli ’20, heeft Omrop Fryslân hier een nieuwsitem aan gewijd. Via onderstaande link kunt u het item van Omrop Fryslân bekijken.

https://www.omropfryslan.nl/nijs/980304-fugelwacht-balk-tsjin-bou-fillapark-yn-suksesfol-greidefugelgebiet


Plas-dras pomp voor de weidevogels 

Mei 2019

Bosk en Greide voelt zich nauw betrokken bij de problematiek rondom de weidevogels.
Door de langdurige droogte is het voor weidevogels zeer moeilijk om aan voedsel te komen, en maken jonge weidevogels weinig kans om te overleven.

Bosk en Greide heeft daarom een plasdras waterpomp op zonne energie aangeschaft.
De plas-dras pomp is begin mei in bruikleen genomen in Mozaïek De Warren, het weidevogelgebied tussen Balk en Woudsend, waar 9 boeren actief bezig zijn met natuurlijk weidevogelbeheer. De boeren kunnen met m.b.v. de plasdras pomp de greppels vol water laten lopen. Op deze manier komt er meer voedsel beschikbaar voor de (jonge)weidevogels.