Bestuur

boskengreide weiland

Leden bestuur

 • Voorzitter
  Sjoerd Bokma
  Hoitebuorren 15
  8566 JD Nijemirdum
  tel: 0514-571400
 • Penningmeester
  Jelle Draaijer
  Westerbuorren 17
  8561 JG Balk
  tel: 0514-604322
 • Vice voorzitter
  Chris van Eeghen
  Murnserdyk 17
  8573 WP Mirns
  tel: 06-51998418
 • Alg. Bestuurslid
  Henk de Graaf
  Hoitebuorren 6
  8566 JE Nijemirdum
  tel: 0514-571390
 • Alg. bestuurslid
  Jelle Siemonsma
  Nij Amerika 16
  8566 HL Nijemirdum
  tel:06-14827438

Het bestuur

Het bestuur van Bosk & Greide bestaat uit zes bestuursleden.
Deze bestuursleden komen zowel uit de agrarische- als uit de particuliere sector. Op dit moment is de functie van secretaris vacant.


Jaarlijks legt het bestuur van Bosk & Greide verantwoording af aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering in april.