Bestuur

boskengreide weiland

Het bestuur

Het bestuur van Bosk & Greide bestaat uit zes bestuursleden.
Deze bestuursleden komen zowel uit de agrarische als uit de particuliere sector.
Op dit moment is de functie van secretaris vacant.
Jaarlijks legt het bestuur van Bosk & Greide verantwoording af aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering in april.

Leden bestuur

Voorzitter
Sjoerd Bokma
Hoitebuorren 15
8566 JD Nijemirdum
tel: 0514-571400

Penningmeester
Jelle Draaijer
Westerbuorren 17
8561 JG Balk
tel: 0514-604322

Vice voorzitter
Chris van Eeghen
Murnserdyk 17
8573 WP Mirns
tel: 06-51998418

Algemeen Bestuurslid
Henk de Graaf
Hoitebuorren 6
8566 JE Nijemirdum
tel: 0514-571390Alg.

Algemeen bestuurslid
Jelle Siemonsma
Nij Amerika 16
8566 HL Nijemirdum
tel:06-14827438


Secretaris / website beheerder Bosk & Greide gezocht

Het bestuur van de Agrarische en Particulier Natuur Vereniging Bosk & Greide zoekt
een secretaris m/v, tevens website beheerder.
Bosk & Greide richt zich als vereniging op een duurzame samenwerking van boeren en particulieren t.b.v. natuur en landschap in Gaasterland. Daarbij gaat het om het bevorderen van agrarische en particuliere natuur waaronder weidevogelbeheer, natte- en droge dooradering (Anlb) en landschapselementen zoals o.a. boomwallen, heggen en paden. 

Wij zoeken een bestuurder m/v, die naast secretariaatswerk bereid is onze website actief te beheren.
Voor deze taken geldt een voor verenigingen gebruikelijke kostenvergoeding.

Graag zien wij reacties tegemoet via tel. 0610518180

Sjoerd Bokma
Voorzitter Bosk & Greide

Email.  sjbokma.pg.ons@gmail.com