Informatieroute Weidevogelmozaïek De Warren

De komende tijd zullen er informatieborden rond het Weidevogelmozaïek De Warren geplaatst worden.
Door deze informatie en inspiratieborden willen Bosk & Greide, de deelnemende boeren, de vogelwacht Balk e.o. en de WBE Gaasterlân, de aandacht vestigen op het succesvol weidevogelgebied rondom De Warren, tussen Balk en Harich rondom Trophorne en de Warrensterwei.
Aanvullende en verdiepende informatie wordt aangevuld en actueel gehouden via de site van B&G.
Meer informatie volgt op korte termijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *