Agenda

molen

FFBoeren 20 juli 2024

Op zaterdag 20 juli a.s. van 11:00 – 18:00 uur zetten vijf boeren rondom Harich de staldeuren open. Bosk & Greide zal aanwezig zijn op het bedrijf van familie van der Goot aan de Keamerlânswei 5. Zie voor meer informatie de website van FFBoeren.


ALV 6 november 2024

Datum: 6 november 2024

Aanvang: 20:00 uur

Plaats: Dorpshuis Nijemirdum


Notulen vorige vergadering

Komen voor de aanstaande ALV beschikbaar via deze pagina.


Voorjaar 2025 opening informatieroute ‘Weidevogelmozaïek De Warren’


Bij de doorstart van onze vereniging hebben we destijds ook afgesproken dat wij de bewoners en de bezoekers van Gaasterland willen betrekken en informeren over wat Bosk en Greide doet. Dat wij als leden en donateurs actief met ons gebied bezig zijn. Om dit zichtbaar te maken wat het “Weidevogelmozaïek de Warren” betreft hebben we een informatieroute ontwikkeld in de Warren bij Balk en Harich.Hier zijn op diverse plekken infoborden geplaatst. Elk bord geeft verschillende informatie over wat je kunt zien en horen in het gebied en over de verschillende organisaties die er aan werken om dit  weidevogelbeheer succesvol te maken.

Omdat het weidevogelbroedseizoen dit jaar is afgelopen willen we de opening van de route doorschuiven naar het volgend jaar. De opening willen we dan samen laten vallen met de start van het Weidevogelbroedseizoen.

Een aanrader om alvast een kijkje te gaan nemen!