Agenda

molen

ALV

Vanwege covid-19 is de ALV uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

Datum:    nader te bepalen

Aanvang:  20:00 uur

Plaats:      Dorpshuis Nijemirdum

Notulen vorige vergadering

Notulen ALV 25 september 2019