Welkom bij Bosk & Greide

Welkom op de vernieuwde website van Bosk & Greide.
Met een frisse uitstraling en met op de achtergrond nieuwe functionaliteiten, hopen we u als bezoeker nog beter van informatie te voorzien.

Om dit te ondersteunen hebben we een nieuw logo ontwikkeld.
De vertrouwde haas verwijst naar het wapen van de streek Gaasterland, waar de Gaasten (keileem bulten gevormd in de ijstijd) het glooiende landschap vormgeven.
Gaasterland is een gebied van zandgronden, waar weilanden, bossen en meren aaneengeregen worden door de vele vaarten en kanalen die het gebied dooraderen.
Landbouw en recreatie zijn de economische dragers van dit natuurlijke gebied waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Natuur, landschap en leefbaarheid versterken binnen het unieke landschap van Gaasterland; daar gaan wij voor.

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur van Bosk & Greide,
Sjoerd Bokma, voorzitter