Nieuws

Grutto

Zienswijze

Zienswijze ontwerp omgevingsverordening Fryslân 2020

Vanuit de gezamenlijke collectieven is er een zienswijze ingediend tegen de ontwerp Omgevingsverordening Fryslân 2022.
htt

Ook door het ganzencollectief Fryslân is een zienswijze in gediend.

Start weidevogelseizoen 2021

Februari 2021

Het weidevogelseizoen staat weer op het punt om te beginnen!
De vernattingspompen zijn alweer in gereedheid gebracht op de plasdrassen van het mozaïek De Warren. Dit jaar zijn er drie nieuwe pompen extra beschikbaar vanuit de POP 3 NPI subsidie. Een uitbreiding die bijdraagt aan nog betere omstandigheden voor de weidevogelpopulatie die elk jaar weer toeneemt binnen de grenzen van het mozaïek. Het afgelopen jaar meer dan veertig paar grutto per 100 ha beheer. We hopen op een moois weidevogelseizoen; aan de inzet van de boeren, de vogelwacht Balk e.o. en de jagers van WBE Gaasterland zal dit zeker niet liggen.

plasdras Trophorne mozaïek De Warren
foto: Pieter Veenstra