Nieuws

Grutto

Webinar GLB 2023: de eco-regeling en het ANLb

Wat kun je met de eco-regeling en wat is de relatie tot het ANLb?
Donderdag 24 november a.s. van 13:00 – 14:30 uur kun je hierover een webinar bijwonen.
Dit webinar wordt georganiseerd door RVO.
Lukt het niet dit webinar bij te wonen kun je later nog via een link terugkijken.

https://www.rvo.nl/evenementen/webinar-glb-2023-de-eco-regeling-en-het-anlb
Alles over de eco-regeling en de simulatietool

Op de pagina Eco-activiteiten kun je de meest recente informatie vinden over de 22 eco-activiteiten die bijdragen aan de vijf doelen waar je aan moet voldoen om mee te kunnen doen aan de eco-regeling uit het GLB 2023.

Sinds vandaag staat de bijgewerkte simulatietool klaar.
Met het invullen van deze simulatietool kun je alvast uitvinden welke eco-activiteiten passen bij de bedrijfsvoering en wat dit je aan punten gaat opleveren.
Op deze manier krijg je ook inzicht in welke eco-premie haalbaar is.


Wat te doen met dode vogels op het erf of in het land?

Met regelmaat wordt de vraag gesteld wat te doen met dode vogels t.g.v. vogelgriep.
Het belangrijkste advies is om de gevonden zieke of dode vogels in ieder geval niet aan te raken. Meer informatie over wat precies te doen in welke situatie kunt u vinden op de site van de Veiligheidsregio Fryslân: https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/wat-kun-jij-doen/vogelgriep-in-frysl%C3%A2n/


Zienswijze ontwerp omgevingsverordening Fryslân 2022

Vanuit de gezamenlijke collectieven is er een zienswijze ingediend tegen de ontwerp Omgevingsverordening Fryslân 2022.
Ook door het ganzencollectief Fryslân is een zienswijze in gediend.


“Meer natuur op erf en tuin” een lezing georganiseerd door vogelwacht Balk e.o.

Vogelwacht Balk en Omstreken organiseert voor leden en belangstellenden op dinsdag 22 november 2022 om 20.00 uur in Zalencentrum De Treemter in Balk de lezing Meer natuur op erf en tuin.

Daarvoor is uitgenodigd de heer Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland.
Dhr. Tuinstra zal vertellen over de waarde van het (boeren)erf in het landschap, als leefgebied van allerlei dieren. Er wordt ingegaan op de verschillende ‘elementen’ ofwel onderdelen die op een (boeren)erf of (grote)tuin aanwezig kunnen zijn of ontwikkeld kunnen worden ter bevordering van het leefgebied van bijvoorbeeld insecten, vogels en kleine zoogdieren. En natuurlijk als aangename plek voor de bewoners!

Een erf en tuin met een gevarieerde flora staat garant voor een gevarieerde fauna!

Voor leden is de lezing gratis en voor belangstellenden € 5,00. Over te maken op bankrekeningnummer NL94RABO0360969119 t.n.v. Vogelwacht Balk en Omstreken o.v.v. lezing.
Nadere informatie vogelwachtbalk@hotmail.com of via 0622651817


Himmelaktie

15 oktober 2021

Bosk en Greide heeft in samenwerking met het Zuyderzee lyceum, Zandwinning Nee en de verschillende natuurorganisaties een schoonmaak actie georganiseerd om de IJsselmeerkust schoon te maken van Lemmer tot aan Makkum.
In groepjes is een stuk van de kustlijn gecontroleerd en schoon gemaakt.
Vooral op de niet officiële zwemplekken lag rommel.

In de ochtend hebben de leerlingen van het Zuyderzee lyceum het stuk van Lemmer tot aan de Hege Gerzen schoon gemaakt en ’s middags hebben vrijwilligers het traject van Oudemirdum naar Makkum gedaan. Tussen de middag was er een programma voor jong en oud met heerlijke frieten op de Hege Gerzen!