Projecten

wild in gaasterland

Wandelpaden

Op initiatief van Bosk & Greide is in december 2022 de stichting
Fryske Paden en Landschapselementen
opgericht ter bevordering van paden en landschapselementen binnen Gaasterland.
Het mogelijk maken van paden en routes is een traditie van Bosk & Greide.
Zo zijn o.m. de paardenroutes in Gaasterland in samenwerking met de manege Gaasterland en SBB tot stand gekomen net als de Stenen Route rondom Oudemirdum.

Er zijn gesprekken gaande over diverse mogelijkheden voor paden in Gaasterland.   
Op dit moment zijn er twee concrete mogelijkheden voor nieuwe paden:
de vastlegging van het “pad van Huisman” van Balk naar Wijckel (ook wel met de naam  “De Groene Loper”) en een mogelijk pad van het Huningspaed te Oudemirdum naar de Dollen.
Hierbij wordt vanzelfsprekend óók overleg gevoerd met omwonenden.

Er is regelmatig overleg tussen verenigingen als Bosk & Greide, TBO’s en landeigenaars.
Belangrijk onderdeel bij dit overleg is voor ons om paden mogelijk te maken.
Uitgangspunt bij het activeren van nieuwe paden en landschapselementen is dat lokale dorpsverenigingen erbij worden betrokken. Zo mogelijk zorgt een werkgroep van het Dorpsbelang voor het schoonhouden van het pad en het onderhoud van heggen en bomen
indien aanwezig. Het gebruik van paden hoeft overigens niet permanent te zijn.
Soms kan een pad periodiek worden open gesteld, bijv. buiten het broedseizoen.
Als er hinderlijk of verkeerd gebruik wordt gemaakt van een pad, kan het beperkt worden opengesteld of zelfs gesloten.

Ook de overheden zijn bezig met het bevorderen van paden en landschapselementen.
Recent is een Digitale Kansenkaart gepresenteerd voor de IJsselmeerkust (DIK) https://www.frieseijsselmeerkust.frl/ideeenkaart/. 
Hier kunnen alle ideeën en projecten gemeld worden en op kaart bekeken.
Onze stichting kan hierbij een faciliterende rol hebben.

Wij hopen met u tot nieuwe mogelijkheden te komen, niet alleen voor natuur en landschap, maar ook voor bewoners en wandelaars. Heeft u nog ideeën of aandachtspunten die het bestuur in dit project mee zou kunnen nemen, neemt u dan gerust contact op.
Wij houden u op de hoogte.

Namens de stichting Fryske Paden en Landschapselementen,
Chris van Eeghen en Sjoerd Bokma