Projecten

wild in gaasterland

Wandelpaden

Bosk & Greide is met verschillende partijen in overleg om enkele nieuwe wandelpaden te realiseren in Gaasterland. Hiervoor voert Bosk & Greide overleg met grondeigenaren, de provincie Fryslân en de gemeente DE Fryske Marren. Inzet hierbij is te proberen of het desbetreffende pad tijdelijk kan worden open gesteld of dat er kan woren overgegaan tot aankoop of wellicht huur. Het vestigen van een erfdienstbaarheid behoort ook tot de mogelijkheden.
Een belangrijke voorwaarde is uiteraard dat het onderhoud en het schoonhouden van het pad wordt gewaarborgd; dit kan door het zogenaamd ‘adopteren’ van een pad door bijv een plaatselijke vereniging. Het bestuur kan dan optreden als intermediair tussen grondeigenaren, plaatselijke initiatieven en de overheid.

Paden waar overlegd over wordt gevoerd op dit moment zijn:
– een ontbrekende schakel in het natuurpad van Balk naar Wijckel
– een pad tussen de Dollen en het Hunnigspaed te Oudemirdum
– een pad van het Rijsterbos via de Heide naar de Mirnser klokkestoel
– een vervolg op het Bakhuister en Wytlânspaed richting het Kerkepad naar Hemelum
– een pad van Bakhuizen naar Warns

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Heeft u nog ideeën of aandachtspunten die het bestuur in dit project mee zou kunnen nemen, neemt u dan gerust contact op.