Omgevingsvergunning afschot overzomerende grauwe gans

De provincie Fryslân heet 5 april jl. een omgevingsvergunning afschot grauwe gans afgegeven waar nogal wat commotie en onrust over is ontstaan vanwege een aantal voorwaarden die zijn opgenomen in deze vergunning m.b.t. de uitvoering (zie FBE site).
Verschillende landbouwpartijen, waaronder het Ganzencollectief Fryslân, hebben gezamenlijk een bezwaarschrift ter beschikking gesteld dat boeren/ beheerders individueel kunnen indienen bij de provincie. Een begeleidende brief geeft aan de redenen waarom het bezwaarschrift in te dienen. Vanzelfsprekend kan individueel een eigen bezwaarschrift worden opgesteld.
Het bezwaarschrift moet uiterlijk 16 mei op het provinciehuis liggen; per post, mail of persoonlijk afgegeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *