Beeldmateriaal

Gaasterland_sloot
© Copyright

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site aantreft bij Bosk & Greide.

Veel beeldmateriaal is gemaakt door leden van de Vogelwacht Balk e.o. en de boeren van het weidevogelmozaïek DeWarren.
Prachtige (weidevogel)foto’s en beeldmateriaal door o.a. Johan Deinum Vogelfotografie, Marjan Sijbrandij, Bouwine Samplonius, Douwe Albada.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Bosk & Greide.

Disclaimer

Hoewel aan alle pagina’s van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of anderszins niet langer correct. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Bosk & Greide aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van de website.