Leden

strand_gaasterland

Ons motto is een mooi Gaasterland voor en door Gaasterlanders. Als agrariërs en inwoners van Gaasterland willen we samen de verantwoordelijkheid voor het behoud van het unieke cultuurlandschap van Gaasterland op ons nemen. Samen kunnen we ons inzetten voor een streek eigen aanpak van het landschap en de leefbaarheid in Gaasterland.

Wanneer ook u het karakteristieke Gaasterlandse cultuurlandschap een warm hart toedraagt, meldt u zich dan aan bij Bosk & Greide!

 • A. Leden
  Eigenaren en gebruikers van agrarische gronden in Gaasterland
 • B. Leden
  Inwoners van Gaasterland die zich actief inzetten voor de vereniging
 • Donateurs
  Personen die zich betrokken voelen bij de Vereniging Bosk & Greide maar geen A of B lid kunnen of willen worden

Contributie leden en donateurs per jaar

Nieuwe leden en/ of donateurs kunnen zich aanmelden bij de penningmeester Jelle Draaijer of een van de overige bestuursleden.
Het lidmaatschapsgeld of de donatie kan worden overgemaakt op rekening nummer NL 58 RABO 0372 1177 83 t.n.v. Vereniging Bosk & Greide.

 • De contributie bedraagt: €45, –
 • Donatie vanaf: €12,50