Veel Zwanen!

7 mei 2024

Er komen veel vragen over over zwanen en de gewasschade die ze aanrichten. Voor alle soorten zwanen geldt op dit moment dat ze niet mogen worden bestreden. Voor alle soorten zwanen zijn op dit moment de regels dus gelijk. Verjagen mag natuurlijk wel maar niet ondersteund met geweer. Zie faunaschade preventiekit voor zwanen op de site van BIJ12.

Het advies is wel de schade sowieso te melden in het SRS systeem.
U kunt hier ook desgewenst een foto bij uploaden.

Een tegemoetkoming in de schade kunt u aanvragen maar dan is er wel een behandelbedrag verschuldigd van € 300,-. Vanaf een schade van € 600,- wordt gesteld dat het loont om een tegemoetkoming aan te vragen. Omdat afschot niet mogelijk is wordt er niet getoetst op adequaat gebruik. Overleg met uw taxateur over de te taxeren schade.


Freepick

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *