Alles over de eco-regeling en de simulatietool

Op de pagina Eco-activiteiten kun je de meest recente informatie vinden over de 22 eco-activiteiten die bijdragen aan de vijf doelen waar je aan moet voldoen om mee te kunnen doen aan de eco-regeling uit het GLB 2023.

Sinds vandaag staat de bijgewerkte simulatietool klaar.
Met het invullen van deze simulatietool kun je alvast uitvinden welke eco-activiteiten passen bij de bedrijfsvoering en wat dit je aan punten gaat opleveren.
Op deze manier krijg je ook inzicht in welke eco-premie haalbaar is.

Wat te doen met dode vogels op het erf of in het land?

Met regelmaat wordt de vraag gesteld wat te doen met dode vogels t.g.v. vogelgriep.
Het belangrijkste advies is om de gevonden zieke of dode vogels in ieder geval niet aan te raken. Meer informatie over wat precies te doen in welke situatie kunt u vinden op de site van de Veiligheidsregio Fryslân: https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/wat-kun-jij-doen/vogelgriep-in-frysl%C3%A2n/