Nieuws

 


 Nieuwsbrief zomer 2019

Nieuwsbrief zomer 2019.pdf

 Plas-dras pomp voor de weidevogels 

Mei 2019

Bosk en Greide voelt zich nauw betrokken bij de problematiek rondom de weidevogels.
Door de langdurige droogte is het voor weidevogels zeer moeilijk om aan voedsel te komen, en maken jonge weidevogels weinig kans om te overleven.

Bosk en Greide heeft daarom een plasdras waterpomp op zonne energie aangeschaft.
De plas-dras pomp is begin mei in bruikleen genomen in Mozaïek De Warren, het weidevogelgebied tussen Balk en Woudsend, waar 9 boeren actief bezig zijn met natuurlijk weidevogelbeheer.
De boeren kunnen met m.b.v. de plasdras pomp de greppels vol water laten lopen. Op deze manier komt er meer voedsel beschikbaar voor de (jonge)weidevogels.

 

 


 

Film van Rob Busquet

Bekijk de film "Ons IJsselmeer, laat je geen zand in de ogen strooien" van Rob Busquet via de link:  https://youtu.be/FyrTfccSdmI

 

 


 

20 maart 2019

Op 20 maart jl heeft de ALV 2019 van Bosk & Greide plaats gevonden. Tijdens deze vergadering zijn de notulen van de ALV dd 12 april 2018 goedgekeurd. De notulen kunt u inzien via de ondestaande link

notuelen.pdf

 


 

13 november 2018

Op 8 november is er tijdens de hoorzitting een presentatie door prof. M. de Vries verzorgt waarbij de onderstaande slides zijn gebruikt. Tevens toegevoegd de de werkwijze tot op heden van de aanvraag tot vergunning om zand te winnen uit het IJsselmeer door dhr. C. van Eeghen

Zie de presentatie van prof. M. de Vries via de link:

presentatie.pdf

 

Zie de Notitie inz Zandwinning Hoorzitting Bosk & Greide via de link:

Zandwinning.pdf

 


6 november 2018

Een groot zandwinbedrijf, Koninklijke Smals BV wil de komende 30 jaar met een industrie-eiland zand winnen in het IJsselmeer voor de kust van Gaasterland. Het gaat om een gebied van 220 hectare met putten tot een diepte van 60 m. Zie de link naar de gemeente*).

Zie de film van Rob Busquet via de link:  https://youtu.be/FyrTfccSdmI
 
Bosk & Greide en vele anderen vragen de overheid (m.n. Rijkswaterstaat en de Gemeente de Fryske Marren) om daar niet aan mee te werken.

Als U ook geen zandinduistrie op deze plek wilt, teken dan de petitie via de link naar AVAAZ Burgerinitiatieven:
https://secure.avaaz.org/nl/petition/Minister_Verkeer_en_Waterstaat_Gem_de_Fryske_Marren_Provincie_Fryslan_Geen_zandwinning_in_het_IJsselmeer_bij_Gaasterland/edit
 
Waarom is dit belangrijk:

Het IJsselmeer vormt met Zuid-West Friesland een voor Nederland uniek landschap. Het IJsselmeer is ook het waterwingebied voor 2,5 miljoen inwoners van Noord-Holland.
De waterwinning is goed te combineren met het water-natuurgebied met weidse uitzichten.

Juist in de verboden rode zone wil RWS met Smals industriële zandwinning  laten plaatsvinden. Dit is niet begrijpelijk.
In dit beschermde natuurgebied hoort geen industriële zandwinning thuis. Dat gaat ten koste van het uitzicht en ruim 200 hectare leefgebied van vissen en vogels.

Agrarische Natuurvereniging Bosk & Greide, de gezamenlijke natuurorganisaties, deVisserbond en omwonenden van de Gaasterlandse kliffenkust vragen RWS en de gemeente de Fryske Marren dan ook om hieraan niet mee te werken.


Korte inhoud zienswijze:

B&G komt op tegen de werkwijze met een werkeiland ( dat volgens diverse partijen niet nodig is ) en een ouderwetse methode van zandwinning in plaats van de modernere methode van onderzuiging, verder als een werkeiland al nodig is tegen de gewijzigde locatie ( thans midden in het water natuurgebied tegenover de Gaasterlandse kliffenkust, in plaats van bij de eerst aangevraagde locatie langs de NOP dijk tussen Lemmer en Urk bij het windmolenpark en in de buurt van drukke  Vaarroute Amsterdam Lemmer. Klik op onderstaand PDF indien u een zienswijze wilt indienen.

.pdf

                           

 

 

  

naar bovenzijde pagina

bos