Vogelwacht

De vogelwacht Balk kent een lange historie.
Zij is in 1943 opgericht en is hiermee de oudste vogelwacht van Fryslân.
Oorspronkelijk was de vogelwacht een zeer enthousiaste aaisykersklup die de weidevogels beschermde, de weidevogelnesten in kaart bracht en het broedresultaat bijhield. Haar gebied strekt zich uit van Woudsend, langs de Warren tot aan Trophorne (Harich) richting Bakhuizen en via Wijckel tot aan Sloten toe.  

Welkom bij de vogelwacht
Vanuit de passie voor het aaisykjen is de vereniging uitgegroeid tot een groep vrijwilligers die op allerlei gebied actief betrokken is bij de bescherming van de natuur in de omgeving van Balk en wijde omstreken. In de loop van de jaren zijn er steeds meer taken bij gekomen. Naast de afdeling nazorgers is er een werkgroep broedzorg (bijv. uilen en roofvogels) en jeugd actief. Nieuwe leden zijn altijd welkom!

Samenwerking
De vogelwacht staat open voor samenwerking. Door intensieve samenwerking met boeren in de omgeving, de  jagersvereniging, andere natuurorganisaties en scholen is heel wat bereikt op het gebied van bescherming en zien we ook resultaat. Een mooi recent voorbeeld hiervan is de inzet van de drone van de WBE Gaasterlân om niet alleen nesten van weidevogels, maar ook van eenden te lokaliseren in het land. Hiervoor zijn nu ook twee piloten vanuit de vogelwacht in opleiding. Een uitkomst om goed overzicht te krijgen voordat de boer gaat maaien en waardevolle aanvulling op de monitoring van de nazorgers!
Ook de jeugd is enthousiast over deze aanpak.
De gegevens van de broedresultaten worden verzameld en doorgegeven aan de overkoepelende organisatie van Vogelwachten, de B.F.V.W.
Via de Facebookpagina en de website leest u meer informatie over de Vogelwacht Balk en Omstreken.
Veel plezier op uw tocht door dit  prachtige gebied.
 

Aaisyken
Het zoeken en rapen van kievits eieren, het aaisykjen, is een oude traditie. Maar het rapen van de eieren is sinds 2015 in de provincie Fryslân verboden. Het zoeken van de eieren van de beschermde kievit wordt nog wel gedaan, maar alleen om de nesten te kunnen registreren en te beschermen. Dit wordt door de nazorgers van de vogelwacht gedaan.

Het is elk jaar weer een bijzonder moment wanneer het eerste kievitsei in Fryslân gevonden wordt; een spannende onderlinge strijd onder de nazorgers wie het eerste ei vindt eind februari, begin mei! De nazorger die het eerste ei vindt in Fryslân wordt gehuldigd door de Commissaris van de Koning en ontvangt de ‘Sulveren Ljip’ , een oorkonde en het vindersloon van € 15,-. De jeugd wordt hierbij ook niet vergeten! Voor het vinden van het eerste kievitsei wordt het ‘Sulveren Polske’, een oorkonde en het vindersloon uitgereikt door de gedeputeerde natuur van de provincie Fryslân.