Plas-dras pomp voor de weidevogels

Plas-dras pomp

Bosk en Greide voelt zich nauw betrokken bij de problematiek rondom de weidevogels.
Door de langdurige droogte is het voor weidevogels zeer moeilijk om aan voedsel te komen, en maken jonge weidevogels weinig kans om te overleven.

Bosk en Greide heeft daarom een plasdras waterpomp op zonne energie aangeschaft.
De plas-dras pomp is begin mei in bruikleen genomen in Mozaïek De Warren, het weidevogelgebied tussen Balk en Woudsend, waar 9 boeren actief bezig zijn met natuurlijk weidevogelbeheer.
De boeren kunnen met m.b.v. de plasdras pomp de greppels vol water laten lopen. Op deze manier komt er meer voedsel beschikbaar voor de (jonge)weidevogels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *