Cursus weidevogelbescherming

Deze cursus, georganiseerd door Vogelwacht Balk e.o. is bedoeld voor weidevogel liefhebbers, boeren, loonwerkers en belangstellenden die aan weidevogelbescherming (willen) doen.

Tijdens deze cursus leert u over de verschillende weidevogels, hoe u hun nesten vindt, de nesten registreert, monitort en markeert, zodat de legsels worden ontzien bij de noodzakelijke bewerkingen van het land.

Elk nest dat gespaard kan worden tijdens de werkzaamheden op de weilanden is meegenomen.
Om de nesten te vinden is wel enige kennis nodig. Vandaar deze cursus. 

Doelstelling cursus

 • Door ervaring en kennisoverdracht de achteruitgang van de weidevogelstand keren
 • Beschermen door het herkennen van weidevogels, hun gedrag en het vinden van de (goed gecamoufleerde) nesten
 • Meer belangstelling wekken om vrijwillige weidevogel beschermer te worden bij Vogelwacht Balk e.o. 

Inhoud cursus

In twee theorie avonden worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Weidevogelpopulaties
 • Herkenning, gedrag en biologie van weidevogels ( grutto, kievit, tureluur, scholekster)
 • Opsporen legsels, registreren en monitoren
 • Weidevogelbescherming en nazorg (nest- en kuiken)
 • Landbouw en relatie met de boer       

Datum cursus

 • Theorieavond 1 op vrijdag 25 maart 2022
  Aanvang: 20:00 uur tot 21:30 uur
  Plaats: Zalencentrum De Treemter, Balk
  Korte introductie (vrijwillige) weidevogelbescherming,
  biologie van weidevogels, weidevogelpopulatie
 • Theorieavond 2 op maandag 28 maart 2022
  Aanvang: 20:00 uur tot 21:30 uur
  Plaats: Zalencentrum De Treemter, Balk
  Onderwerpen die worden besproken zijn:
  opsporen, registreren en monitoren, bescherming en nazorg (nest en kuiken), landbouw, relatie met boeren en predatoren
 • Praktijk dagdeel begin april 2022 in het veld, met als doel het kijken, luisteren, herkennen, gedragswaarneming, nesten zoeken, beschermen, monitoren en registreren met GPS van de weidevogels

  De datum en tijdstip voor het praktijk dagdeel wordt in overleg met ervaren weidevogel nazorgers afgesproken.

Het theorie gedeelte van de cursus wordt door Pieter Veenstra gegeven.
Het praktijkgedeelte door ervaren weidevogel nazorgers.    

Deelname aan cursus is voor maximaal 10 personen.
Bij meer aanmeldingen wordt er een extra cursus gepland of het cursusgeld terug gestort. Dit is dus afhankelijk van het aantal aanmeldingen.   

Kosten voor deelname, inclusief cursusboekje en koffie/thee zijn:

 • Voor leden (lidmaatschap € 8,00 ) van de vogelwacht Balk e.o. € 30,00
 • Voor niet leden van de vogelwacht Balk e.o. € 45,00

Aanmelding is definitief als de deelnamekosten zijn overgemaakt op rekeningnummer NL94RABO0360969119 t.n.v. Vogelwacht Balk e.o.,
onder vermelding van cursus Weidevogelbescherming.

Nadere informatie via email vogelwachtbalk@hotmail.com
of via of mobiel nummer 0622651817

Graag tot ziens tijdens de cursus of in het veld!
Pieter Veenstra, voorzitter Vogelwacht Balk e.o.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.