Bouwplannen weidevogelgebied

Er zijn plannen om 43 nieuwe luxe recreatiewoningen te realiseren in Balk aan de oever van het Slotermeer aan het Tsjamkedykje op de huidige locatie van de camping. Deze locatie ligt echter strak tegen ons weidevogelmozaïek De Warren aan. Een mozaïek waarbinnen met succes weidevogelbeheer wordt uitgevoerd. Beheer dat niet samengaat met grootse bouwplannen en daardoor verstoring op zeer korte afstand van elkaar. De afgelopen tijd zijn er meerdere inspanningen gepleegd om dit onder de aandacht van o.a. de provincie en de gemeente De Fryske Marren te brengen. Hiervoor is een zienswijze ingediend, is ingesproken tijdens een petear met gemeenteraadsleden en zijn er verschillende gesprekken gevoerd. Deze inspanningen worden door een aantal verschillende partijen ondersteund waaronder de Vogelwacht Balk e.o. , betrokken boeren, recreatiepark Marswal, VvE Markant en Bosk & Greide. Onlangs heeft er een artikel over de voorgenomen bouwplannen van Kontour in de Balkster Courant gestaan. Gister, vrijdag 31 juli ’20, heeft Omrop Fryslân hier een nieuwsitem aan gewijd. Via onderstaande link kunt u het item van Omrop Fryslân bekijken.

https://www.omropfryslan.nl/nijs/980304-fugelwacht-balk-tsjin-bou-fillapark-yn-suksesfol-greidefugelgebiet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *