Anlb

luchten in Gaasterland

Binnen de kaders van de subsidiemethodiek Anlb ( Agrarisch natuur- en landschapsbeheer) wordt invulling gegeven aan de de uitvoering van agrarisch natuur en landschapsbeheer. Deze uitvoering vindt plaats onder de vlag van zeven, sinds 2016 in de provincie Fryslân opgerichte agrarische natuur collectieven. Bosk & Greide is onderdeel van het samenwerkingscollectief Westergo.

Meer informatie over het Anlb en de invulling hiervan volgt op korte termijn.