Projecten

In 2016 is het plasdras-project rondom de Warren gerealiseerd. Het betreft hier een veelbelovend mozaïek met een negental enthousiaste deelnemers. Verschillende beheerpakketten maken deel uit van het mozaïek, zoals uitgestelde maaidatum 1 juni, 8 juni en 15 juni, kruidenrijkweidevogelgrasland, een plasdras en legselbeheer op bouwland.