Projecten

Afgelopen voorjaar is het plasdras-project rondom de Warren gerealiseerd. Het betreft hier een veelbelovend mozaïek met een negental enthousiaste deelnemers.

 

Na de bouwvak is ook een start gemaakt met het project Sloten. Inmiddels is het grondwerk afgerond en binnenkort wordt begonnen met de aanplant van het nieuwe groen.