Leden

 

Ons motto is Een mooi Gaasterland van en door Gaasterlanders. Als agrariërs en streekbewoners willen we samen de verantwoordelijkheid voor het behoud van het unieke cultuurlandschap van Gaasterland op ons nemen. De vereniging Bosk & Greide nodigt daartoe de boeren en burgers uit lid of donateur te worden, om zich samen in te zetten voor een streek eigen aanpak van natuur en landschapsbeheer. Sinds de oprichting van Bosk & Greide is de vereniging hét aanspreekpunt voor streekbewoners en overheden als het gaat om agrarisch en particulier natuurbeheer.

Dus: wanneer ook u het karakteristieke Gaasterlandse cultuurlandschap een warm hart toedraagt, meldt u zich dan aan bij Bosk & Greide!

Meer leden en donateurs betekenen een grotere achterban en dus meer invloed om Gaasterland te behouden en te versterken op de wijze zoals u en de streek het zelf wil.

Contributie leden en donateurs per jaar

Nieuwe leden en/ of donateurs kunnen zich aanmelden bij de penningmeester Jelle Draaijer of een van de overige bestuursleden. Het lidmaatschapsgeld of de donatie kan worden overgemaakt op rekening nummer NL 58 RABO 0372 1177 83 t.n.v. Vereniging Bosk & Greide.

 

 

veld

naar bovenzijde pagina