Bestuur

Leden bestuur

bloem

Het bestuur

Het bestuur van Bosk & Greide bestaat uit vijf bestuursleden. Deze bestuursleden komen zowel uit de agrarische als de particuliere sector. Het bestuur wordt eveneeens versterkt door Pieter Deinum als agendalid namens de LTO Noord. Dit in eerste instantie om de communicatie tussen de beide verenigingen te optimaliseren en krachten te bundelen waar nodig. Al sinds de oprichting van Bosk & Greide is er intensief contact tussen de beide besturen.

Jaarlijks legt het bestuur van Bosk & Greide verantwoording af aan de leden tijdens de ledenvergadering in april. Ter verantwoording van het gevoerde beleid en de voortgang van de uitvoering van de verschillende projecten wordt door het bestuur een jaarverslag opgesteld. Dit jaarverslag wordt naar de verschillende geledingen gestuurd. Hier vallen o.a. overheden, leden en donateurs onder. Niet leden en donateurs kunnen het jaarverslag bestellen door €6,- over te maken op de bankrekening van Bosk & Greide, NL 58 RABO 0372 1177 83. De productie van het jaarverslag wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoring van betrokken organisaties, bedrijven en instellingen.

naar bovenzijde pagina