Bestuur

Leden bestuur

bloem

Het bestuur

Het bestuur van Bosk & Greide bestaat uit zes bestuursleden. Deze bestuursleden komen zowel uit de agrarische als de particuliere sector. Het bestuur wordt eveneeens versterkt door Pieter Deinum als agendalid namens de LTO Noord. Dit in eerste instantie om de communicatie tussen de beide verenigingen te optimaliseren en krachten te bundelen waar nodig. Al sinds de oprichting van Bosk & Greide is er intensief contact tussen de beide besturen.

Jaarlijks legt het bestuur van Bosk & Greide verantwoording af aan de leden tijdens de ledenvergadering in april. 

naar bovenzijde pagina