Agenda

 

ALV

Conform de afspraak die er met de leden is gemaakt tijdens de ALV op donderdag 11 april jl. staat de volgende ALV van Bosk & Greide gepland op:

Datum:    Woensdag 25 september 2019

Aanvang:  20:00 uur

Plaats:      Dorpshuis Nijemirdum

 

Notulen vorige vergadering

  Notulen 11 april 2019.pdf

 

 

Overzicht activiteiten